Met dit product krijgt u eenmalig een verklaring dat uw werknemer een uitkering heeft of belemmeringen heeft bij het werken door een ziekte of handicap. Deze verklaring kunt u gratis aanvragen als uw werknemer hier zelf geen bewijzen van heeft. Met de verklaring kunt u voorzieningen aanvragen en gunstige regelingen gebruiken, zoals korting op af te dragen premies. De eerste 2 maanden dat uw werknemer in dienst is, hoeft hij u niet te vertellen dat hij een uitkering heeft (gehad) of dat hij een ziekte of handicap heeft.

Hoe aanvragen?

 • Laat het formulier 'Machtiging voor informatie over uitkering of belemmering' invullen door uw werknemer. Hiermee machtigt de werknemer ons om u een verklaring te sturen over zijn situatie.
 • Stuur het ingevulde formulier én een apart schriftelijk verzoek naar ons op. Voeg hier ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de werknemer bij. Stuur uw verzoek en de bijlagen naar:

  UWV
  Gegevensdiensten PDI
  Postbus 58285
  1040 HG Amsterdam

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

 • Na ontvangst van uw verzoek beoordelen we of uw verzoek juist en volledig is. Als uit onze beoordeling blijkt dat uw verzoek inderdaad juist en volledig is, dan nemen wij uw verzoek in behandeling. Mocht dit niet het geval zijn, dan wijzen wij uw verzoek af. 
 • Als blijkt dat uw werknemer belemmeringen heeft bij het werk door een ziekte of handicap, streven wij ernaar om u hiervan binnen 6 weken een verklaring te sturen.
 • Wij leveren de verklaring, na goedkeuring van uw aanvraag, via de post.
Aanvragen machtiging voor informatie over uitkering of belemmering

Meer weten?

Heeft u vragen over dit product of over het aanvragen daarvan? Wij helpen u graag. Neem contact op met het loket van Gegevensdiensten: .