Met het product Max WW voor instroom Participatiewet ontvangt u maandelijks informatie over het aantal mensen in een gemeente van wie binnen 6 maanden de WW-uitkering stopt. Daarnaast ontvangt u een landelijk overzicht van deze gegevens van alle gemeenten.
U gebruikt deze informatie om een inschatting te maken van het aantal WW-gerechtigden binnen uw gemeente dat mogelijk een beroep gaat doen op de Participatiewet. Hierdoor kan uw gemeente tijdig passende dienstverlening regelen en inzicht krijgen in de financiële consequenties.

Verwerkersovereenkomst

Maakt u gebruik van een verwerker zoals beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Dan hebben wij van u een ondertekende verwerkersovereenkomst nodig.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

  • Na uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail.
  • Vervolgens voeren wij een informatieanalyse en juridische toets uit. Eventueel stemmen wij tussentijds met u af. 
  • Wij nemen contact met u op over de afhandeling van uw aanvraag.
  • Wij leveren de informatie, na goedkeuring van uw aanvraag, via de beveiligde omgeving Mijn Gegevensdiensten.

Max WW voor instroom Participatiewet vraagt u aan via Mijn Gegevensdiensten. Met Mijn Gegevensdiensten kunt u eenvoudig producten aanvragen en ophalen.

Inloggen Mijn Gegevensdiensten

Meer weten?

Heeft u vragen over dit product of over het aanvragen ervan? Wij helpen u graag. Neem contact op met het loket van Gegevensdiensten: .