Met het product Suwinet-Inkijk beslagleggen krijgt u inzicht in of ontvangt u gegevens over loon of uitkering van personen aan wie een dwangbevel is overhandigd. U gebruikt de gegevens om vast te stellen of de gemeente beslag kan leggen op iemands loon of uitkering.
In samenwerking met Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen krijgt u via Suwinet-Inkijk, na goedkeuring van uw aanvraag door UWV, inzicht in de gegevens. Suwinet-Inkijk is een webtoepassing waarmee overheidsorganisaties persoonsgegevens van burgers kunnen inzien, die bij verschillende basisregistraties of partijen zijn opgeslagen. Ook kunt u de gegevens rechtstreeks inlezen in uw eigen bedrijfsapplicatie. 

Verwerkersovereenkomst

Maakt u gebruik van een verwerker zoals beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Dan hebben wij van u een ondertekende verwerkersovereenkomst nodig.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

  • Na uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail.
  • Vervolgens voeren wij een informatieanalyse en juridische toets uit. Eventueel stemmen wij tussentijds met u af. 
  • Wij nemen contact met u op over de afhandeling van uw aanvraag. 

Suwinet-Inkijk beslagleggen vraagt u aan via Mijn Gegevensdiensten. Met Mijn Gegevensdiensten kunt u eenvoudig producten aanvragen en ophalen.

Inloggen Mijn Gegevensdiensten

Meer weten?

Heeft u vragen over dit product of over het aanvragen ervan? Wij helpen u graag. Neem contact op met het loket van Gegevensdiensten: .