Als gemeente kunt u gegevens bij ons afnemen over personen. Bijvoorbeeld naam-, adres- en woonplaatsgegevens uit de loonaangifte.

Met het product Suwinet-Inkijk loonaangifteadressen ontvangt u adresgegevens uit de loonaangifte die mogelijk afwijken van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). De bron van deze adresgegevens is de inhoudingsplichtige (werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenuitvoerder). Via Suwinet-Inkijk kunt u de adresgegevens inzien en de datum waarop iemand op dit adres is komen wonen.

Suwinet-Inkijk loonaangifteadressen vraagt u aan via Mijn Gegevensdiensten. Met Mijn Gegevensdiensten kunt u eenvoudig producten aanvragen en ophalen.

Inloggen Mijn Gegevensdiensten

Meer weten?

Heeft u vragen over dit product of over het aanvragen daarvan? Wij helpen u graag. Neem contact op met het loket van Gegevensdiensten: gegevensdiensten@uwv.nl.