Voor alle werkgevers geldt dat ze onder een bepaalde bedrijfstak vallen. Dit betekent vaak dat werkgevers hierdoor ook onder een bedrijfstakpensioenfonds vallen. Het is belangrijk dat pensioenuitvoerders weten welke nieuwe werkgevers er zijn. Daarom levert UWV gegevens over nieuw gestarte werkgevers.