De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt onder andere de nabestaandenuitkering ANW en de kinderbijslag. Hiervoor geldt dat inkomen van invloed kan zijn op de hoogte van de uitkering. Gegevensdiensten levert de benodigde gegevens aan SVB.