Wij ontvangen gegevens over werknemers en uitkeringsgerechtigden in Nederland. Deze gegevens ontvangen we van de Belastingdienst, via de loonaangifte. Daarnaast gebruikt de Belastingdienst de gegevens van UWV weer voor de inkomstenbelasting en voor fraudebestrijding.

Andere afnemers zijn bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Gemeentelijke Sociale Diensten, de Sociale Verzekeringsbank en het Centraal administratiekantoor (CAK). Ook pensioenfondsen baseren zich op de gegevens die Gegevensdiensten beheert en levert, net als verzekeraars voor aanvullende uitkeringen.