Kennismigranten zijn hoogopgeleide werknemers die door hun (wetenschappelijke) kennis bijdragen aan de economie. Zij mogen alleen in Nederland werken als ze een geldige verblijfsvergunning hebben.

Meer informatie over het in dienst nemen van kennismigranten vindt u op ind.nl.