Voor het aanvragen van een werkvergunning geldt het volgende:

  • De kennismigrant is ouder dan 18 jaar.
  • De werkgever is door de IND toegelaten tot de regeling voor kennismigranten.
  • Jonger dan 30 jaar: het bruto maandloon is in 2024 minimaal € 3.909 exclusief vakantiegeld.
  • 30 jaar of ouder: het bruto maandloon is in 2024 minimaal € 5.331 exclusief vakantiegeld.
  • U regelt voor de kennismigrant een veilige en schone plek om te wonen.

Welke documenten stuurt u mee?

U stuurt het volgende mee met de aanvraag TWV:

  • een kopie van de concept arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring met handtekening van de werkgever
  • bij grensarbeid: een kopie van de verblijfsvergunning van het land waarin de werknemer woont. De foto op dit document moet zijn doorgestreept of onherkenbaar gemaakt

Geldigheid werkvergunning

De werkvergunning is maximaal 3 maanden geldig als de werknemer maximaal 90 dagen (binnen 180 dagen) werkt in Nederland in een specialistische, sleutel-, wetenschappelijke of leidinggevende functie.

De werkvergunning is maximaal 3 jaar geldig als voor de werknemer het volgende geldt:

  • De werknemer is een grensarbeider die niet in Nederland woont maar in een ander land van de EU/EER of Zwitserland.
  • Hij werkt langer dan 3 maanden in Nederland.
  • Hij heeft een woonadres in het land waarin hij woont en een verblijfsvergunning voor dit EU/EER-land of Zwitserland.