Wanneer de gezondheid van uw werknemer met een WIA-uitkering verbetert of verslechtert, kan dat invloed hebben op zijn mogelijkheden om te werken. Een herbeoordeling van de gezondheid van uw werknemer is een nieuwe beoordeling van zijn arbeids(on)geschiktheid. Wij bepalen dan opnieuw de mogelijkheden van uw werknemer om te werken. Dat kan gevolgen hebben voor de hoogte of duur van zijn WIA-uitkering. Ook kan misschien de re-integratie worden aangepast.