De WAO is de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen die voor 1 januari 2004 voor het eerst ziek werden. Is uw werknemer meer arbeidsongeschikt geworden? Dan moet u het loon van de werknemer 104 weken zelf door betalen. Daarna kunnen wij de WAO-uitkering verhogen.

Opnieuw WAO aanvragen

Kreeg uw werknemer vroeger een WAO-uitkering en nu niet meer? Dan kan deze opnieuw een uitkering krijgen als wij beoordelen dat uw werknemer minimaal 15% arbeidsongeschikt is en 1 van de onderstaande situaties geldt:

  • De WAO-uitkering van uw werknemer is korter dan 5 jaar geleden gestopt. En het gaat nu slechter met de gezondheid door dezelfde ziekte of handicap als waarvoor uw werknemer eerder een uitkering heeft gekregen.
  • De WAO-uitkering van uw werknemer is langer dan 5 jaar geleden gestopt. En uw werknemer is binnen 5 jaar na stopzetting opnieuw ziek geworden of de klachten zijn verergerd. Deze klachten hebben dezelfde oorzaak als de ziekte of handicap waarvoor uw werknemer eerder een uitkering kreeg.

Uw werknemer gebruikt hiervoor het formulier Opnieuw WAO aanvragen.

De WAO-uitkering is om een andere reden gestopt

Ook dan krijgt uw werknemer soms opnieuw een WAO-uitkering. Bijvoorbeeld omdat uw werknemer in detentie zat, of in het buitenland woonde. In deze situaties gebruikt uw werknemer het formulier Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft.