Uw werknemer kan bij ons een verzoek doen om zich uit te schrijven uit het doelgroepregister. Als hij niet meer aan de voorwaarden voldoet, schrijven wij hem uit. Als uw werknemer in het doelgroepregister staat, heeft u een aantal voordelen. Bijvoorbeeld als de no-riskpolis voor hem geldt. Als uw werknemer wordt uitgeschreven, kunt u deze voordelen kwijtraken. Uw werknemer telt dan ook niet meer mee voor het quotum arbeidsbeperkten uit de wet Banenafspraak. Wordt uw werknemer uitgeschreven, dan krijgt u hierover van ons bericht.