Bij de berekening van de Wajong-uitkering van uw werknemer houden wij rekening met de loondispensatie.

Met de Rekenhulp Wajong kan uw werknemer berekenen hoe hoog zijn totale inkomen per maand ongeveer is. Of hoe hoog zijn uitkering wordt als zijn loon hoger of lager wordt. Om die berekening te maken heeft hij het percentage van zijn loonwaarde nodig. Dat percentage staat in de brieven die wij aan hem en aan u sturen als u loondispensatie voor hem krijgt.