De no-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit houdt in dat u:

  • een Ziektewet-uitkering voor uw werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt;
  • geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet;
  • geen hogere premie hoeft te betalen als hij in de WGA komt.

Document no-riskpolis