De no-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit houdt het volgende in:

  • U kunt een Ziektewet-uitkering voor uw werknemer krijgen als deze ziek wordt.
  • U hoeft geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet.
  • U hoeft geen hogere premie te betalen als uw werknemer een WIA-uitkering krijgt.