Als uw werknemer ziek wordt, geef dit dan op tijd aan ons door. Doe dit bij voorkeur online via Digipoort of de Verzuimmelder. Zorg ervoor dat u de ziekmelding doet binnen 6 weken nadat uw werknemer ziek is geworden. Meldt u uw werknemer te laat ziek? Dan kunt u een boete krijgen van maximaal € 455.

Uw werknemer is beter voordat u de ziekmelding heeft gedaan

U heeft uw werknemer nog niet ziek gemeld binnen de termijn van 6 weken. En uw werknemer is alweer beter. Dan doet u de ziekmelding gelijk met de betermelding. Doe dat binnen 2 dagen nadat de werknemer zich bij u beter heeft gemeld.