Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Hoelang geldt de no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt 5 jaar: wij betalen een Ziektewet-uitkering als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar vanaf de start van zijn dienstverband of toekenning van een WIA-uitkering. In bijzondere situaties kan uw werknemer een verlenging van nog eens 5 jaar aanvragen. Bijvoorbeeld als hij al een ernstige ziekte had.

Aanvragen no-riskpolis verlengen

Uw werknemer hoeft geen verlenging aan te vragen als hij:

  • beschut werkt;
  • met een ziekte of handicap werkt (banenafspraak).

Dan geldt de no-riskpolis zolang uw werknemer werkt.