De no-riskpolis geldt in sommige gevallen voor 5 jaar: wij betalen een Ziektewet-uitkering als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar vanaf de start van zijn dienstverband, of vanaf de toekenning van een WIA-uitkering.

In bijzondere situaties kan uw werknemer een verlenging van nog eens 5 jaar aanvragen. Bijvoorbeeld als hij al een ernstige ziekte had.
Uw werknemer vraagt zelf de verlenging van de no-riskpolis aan.

No-riskpolis langer dan 5 jaar geldig

De no-riskpolis geldt langer dan 5 jaar en zolang uw werknemer werkt als 1 van deze situaties geldt:

  • Uw werknemer heeft of had een Wajong-uitkering.
  • Uw werknemer heeft een WSW-indicatie.
  • Uw werknemer werkt beschut.
  • Uw werknemer valt onder de doelgroep banenafspraak en is opgenomen in het doelgroepregister.