Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Voorwaarden voor de no-riskpolis

WSW-dienstverband, WIW-baan of ID-baan

De no-riskpolis geldt als:

  • de werknemer bij u werkt in een artikel 7 WSW-dienstverband: een gesubsidieerd dienstverband door middel van loonkostensubsidie. U geeft dan het bedrag van de loonkostensubsidie aan ons door. Dit bedrag wordt afgetrokken van het Ziektewet-dagloon;
  • de werknemer direct voordat hij bij u in dienst kwam, werkte in een artikel 2 WSW-dienstverband. Dat is een dienstverband op een beschutte werkplek bij de gemeente of SW-bedrijf. Of via detachering door de gemeente of SW-bedrijf bij een reguliere werkgever;
  • de werknemer direct voordat hij bij u in dienst kwam werkte in een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen);
  • de werknemer direct voordat hij bij u in dienst kwam een nog geldige WSW-indicatie had.