De no-riskpolis geldt in de volgende situaties:

  • De werknemer werkt bij u in een artikel 7 WSW-dienstverband: een dienstverband waarvoor u loonkostensubsidie krijgt. U geeft het bedrag van de loonkostensubsidie aan ons door. Dit bedrag wordt afgetrokken van het Ziektewet-dagloon.
  • De werknemer werkte direct voordat hij bij u in dienst kwam in een artikel 2 WSW-dienstverband. Dat is een dienstverband op een beschutte werkplek bij de gemeente of een sociaal ontwikkelbedrijf. Of via detachering door de gemeente of een sociaal ontwikkelbedrijf bij een andere werkgever.
  • De werknemer werkte direct voordat hij bij u in dienst kwam in een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen).
  • De werknemer had direct voordat hij bij u in dienst kwam een nog geldige WSW-indicatie.