De no-riskpolis geldt in de volgende situaties:

  • De werknemer had bij het begin van het dienstverband een WIA-uitkering. En wordt ziek binnen 5 jaar na de start van het dienstverband.
  • De werknemer blijft bij u in dienst na toekenning van de WIA-uitkering. De no-riskpolis geldt als deze werknemer ziek wordt binnen 5 jaar na de start van de WIA-uitkering.
  • De aanvraag voor een WIA-uitkering aan het einde van de wachttijd, na 104 weken arbeidsongeschiktheid, is afgewezen. In de afwijzingsbrief staat dat de no-riskpolis geldt in een nieuw dienstverband. Dit kan een nieuw dienstverband bij een nieuwe werkgever zijn. Of een nieuw dienstverband bij de oude werkgever. Het nieuwe dienstverband moet binnen 5 jaar na de afwijzing van de WIA-aanvraag starten. De no-riskpolis geldt als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar na de start van dit nieuwe dienstverband.