Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Voorwaarden voor de no-riskpolis

Wet REA (overgangsrecht)

De no-riskpolis geldt als de werknemer tijdens de Wet REA (peildatum 28 december 2005) een arbeidsbeperking door een ziekte of handicap had. Hij heeft in de 5 jaar vóór aanvang een dienstverband bij de huidige werkgever:

  • recht (gehad) op een WAO- of WAZ-uitkering (die is ingetrokken), of;
  • een voorziening gehad op grond van de Wet REA, of;
  • een dienstverband gehad in het kader van de WSW, of;
  • een herindicatiebeslissing gekregen waardoor hij niet langer behoort tot de doelgroep van de WSW, of;
  • een verklaring van de gemeente of UWV dat hij moeite heeft met werken of het vinden van werk.

De no-riskpolis geldt voor hem dan als hij ziek wordt binnen 5 jaar na de start van dit dienstverband.