Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Voorwaarden voor de no-riskpolis

Scholingsbelemmeringen

De no-riskpolis geldt als:

  • de werknemer problemen heeft (gehad) door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs. En hij binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij u in dienst komt. De no-riskpolis geldt voor hem als hij ziek wordt binnen 5 jaar na de start van dit dienstverband.

In deze situatie moet de werknemer wel een no-riskverklaring aanvragen bij UWV. Daarin staat dat de no-riskpolis voor hem geldt.