Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Voorwaarden voor de no-riskpolis

Beschut werk

De no-riskpolis geldt als de werknemer op grond van de Participatiewet na 1 januari 2015 op een beschutte werkplek bij de gemeente werkt.