Een werknemer die een kind adopteert of als pleegkind neemt, heeft recht op maximaal 6 weken verlof. Een periode korter dan 6 weken kan dus ook. Tijdens dit verlof betaalt UWV een uitkering (WAZO).

De uitkering duurt net zo lang als het verlof

Uw werknemer neemt het verlof binnen 26 weken op: vanaf 4 weken voor de komst van het adoptie- of pleegkind tot en met 22 weken erna. Uw werknemer kiest zelf wanneer hij het verlof opneemt, en of dat 6 weken of korter duurt. Hij mag het verlof aaneengesloten opnemen of verspreiden over die 26 weken. U kunt dit alleen afwijzen als u daarvoor een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft.

Voorbeeld

Neemt uw werknemer 6 weken verlof op, dan begint zijn verlof op zijn vroegst 4 weken voor de komst van het kind of uiterlijk in de achttiende week na de komst van het kind. Bij 3 weken verlof is dat uiterlijk de negentiende week.