Wat gebeurt er als uw werknemer meerdere kinderen adopteert of als pleegkind in zijn gezin opneemt?

Tegelijkertijd adopteren

Als uw werknemer 2 of meer kinderen tegelijkertijd adopteert of als pleegkind in zijn gezin opneemt, ontvangt hij voor deze kinderen maar 1 keer een adoptie-uitkering (WAZO). De uitkering is namelijk eenmalig en maximaal 6 weken.

Achter elkaar adopteren of als pleegkind opnemen

Adopteert uw werknemer dit jaar een kind, of neemt hij een pleegkind op, en over bijvoorbeeld 2 jaar weer? Dan krijgt hij beide keren adoptieverlof en een adoptie-uitkering.