Tijdens het verlof kan uw werknemer een adoptie- of pleegzorguitkering (WAZO) krijgen. U ontvangt van ons de uitkering en u betaalt tijdens het verlof gewoon het loon door.

Hoogte uitkering

De adoptie- of pleegzorguitkering (WAZO) is 100% van het dagloon. Wij berekenen het dagloon op basis van het SV-loon dat uw werknemer verdiende tijdens het dienstverband waarin zijn verlof begon. We kijken daarbij naar een periode van 1 jaar, die eindigt op de laatste dag van de voorlaatste maand of 4 weken voorafgaand aan de dag waarop de adoptie-uitkering begint. Deze periode noemen we de referteperiode.

Was het loon van uw werknemer in de referteperiode lager door ziekte of verlof? Dan kijkt UWV naar de daaraan voorafgaande loonperiode van 4 weken of 1 maand waarin de werknemer niet ziek was of verlof had.