Mannen en vrouwen kunnen beiden adoptie- en pleegzorgverlof opnemen. Het verlof duurt maximaal 6 weken. Een periode korter dan 6 weken kan dus ook. Uw werknemer neemt het verlof binnen 26 weken op: vanaf 4 weken voor de komst van het adoptie- of pleegkind tot en met 22 weken erna. Uw werknemer kiest zelf wanneer hij het verlof opneemt en mag het over die 26 weken flexibel opnemen.

Vraag uw werknemer wanneer hij met verlof wil gaan. En vraag uw werknemer om een bewijsstuk waaruit de datum van adoptie of pleegzorg blijkt. U vraagt de uitkering aan maximaal 4 en minimaal 2 weken voordat het verlof begint.