Wij betalen aan u de adoptie- of pleegzorguitkering (WAZO) van uw werknemer. Dit gebeurt in 1 of 2 keer, afhankelijk van het moment dat we de uitkering toekennen.

Op uw verzoek of op verzoek van uw werknemer betalen wij de uitkering rechtstreeks aan uw werknemer. In dat geval betalen we de uitkering wekelijks uit.