Een werknemer ziek melden

Wanneer meld ik mijn werknemer ziek?

Mijn werknemer valt onder de no-riskpolis

Meld uw werknemer ziek binnen 6 weken nadat hij ziek is geworden.

Let op: had u uw zieke werknemer nog niet ziek gemeld binnen de termijn van 6 weken? En is hij alweer beter? Dan doet u de ziekmelding gelijk met de betermelding en binnen 2 dagen nadat hij zich bij u beter heeft gemeld. U kunt alleen gelijktijdig ziek en beter melden als u dit binnen de termijn van 6 weken doet.