Meld uw werknemer ziek binnen 6 weken nadat hij ziek is geworden.

Is uw werknemer weer beter, dan meldt u hem beter bij ons binnen 2 dagen nadat hij zich bij u beter heeft gemeld.

Let op: Is uw werknemer al beter voordat u hem heeft ziek gemeld? En is de termijn van 6 weken vanaf de eerste ziektedag nog niet voorbij? Dan doet u de betermelding gelijk met de ziekmelding.