Is de werknemer bij u in dienst? Dan blijft u verantwoordelijk voor zijn re-integratie zolang hij bij u in dienst is. Dat betekent dat u verantwoordelijk bent voor controle, verzuimbegeleiding en re-integratie. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. U en uw zieke werknemer werken samen aan de re-integratie.