Rondt uw werknemer zijn re-integratie af tijdens het tijdelijke dienstverband? En zijn de kosten van de re-integratie meer dan 70% van zijn resterende brutoloon? Dan betalen wij het deel van de re-integratiekosten dat boven die 70% uitkomt, tot een maximum van € 3.000. U kunt hiervoor een declaratie indienen.