Is uw werknemer ziek en krijgt u voor hem een Ziektewet-uitkering? Dan werkt u samen aan zijn re-integratie, zolang hij bij u in dienst is. Zijn u en uw werknemer bijna 1 jaar verder? En is de terugkeer naar werk nog niet (helemaal) gelukt? Bespreek dan met uw werknemer hoe u dit het best kunt aanpakken. Van dit gesprek maakt u een verslag: de (Eerstejaars)evaluatie.

Wat bespreek ik tijdens de (Eerstejaars)evaluatie?

Tijdens de evaluatie bespreekt u of de afspraken in het Plan van aanpak nog voldoen. Hoe lukt de terugkeer in de eigen functie? Zijn er andere mogelijkheden in het bedrijf? Of is er misschien passend werk bij een andere organisatie? Ook die mogelijkheden moet u verkennen. U kunt zich daarin laten helpen door uw arbodienst, een re-integratiebedrijf of door UWV.

Voldoen de afspraken niet meer? Stel het Plan van aanpak dan bij, gebruik hiervoor de (Eerstejaars)evaluatie.

Geef uw werknemer altijd een kopie van de ingevulde (Eerstejaars)evaluatie. Hij heeft dit nodig als hij een WIA-uitkering aanvraagt.

Invullen (Eerstejaars)evaluatie