Als uw werknemer ziek uit dienst gaat, dan hangt het van de situatie af of u een re-integratieverslag moet maken:

  • U hoeft géén re-integratieverslag te maken als uw werknemer na de eerste ziektedag korter dan 6 weken in dienst blijft.
  • U moet een verkort re-integratieverslag maken als uw werknemer binnen 6 tot 10 weken na de eerste ziektedag uit dienst gaat. Of als de bedrijfsarts verwacht dat uw werknemer binnen 3 maanden weer helemaal beter is.
  • U moet een re-integratieverslag maken als het dienstverband van uw werknemer na 10 weken of langer eindigt.
    In het Stappenplan kunt u zien wanneer u iets moet doen.

Moet u een (verkort) re-integratieverslag maken? Geef dan altijd een kopie van het formulier mee aan uw werknemer zodra die uit dienst gaat.

Maken verkort re-integratieverslag

Wilt u uw werknemer weer in dienst nemen als die weer kan werken? Dan geeft u dit aan in het verkort re-integratieverslag. Als u een volledig re-integratieverslag moet maken, geeft u dit aan in de Eindevaluatie. Uw (ex-)werknemer neemt contact met u op als die weer kan werken. Maar u bent niet verplicht om deze werknemer weer in dienst te nemen.