Ik wil de arbeidsovereenkomst beëindigen

Heeft u een (langdurig) zieke werknemer en ontvangt u (maximaal 2 jaar) een Ziektewet-uitkering voor hem? Dan mag u hem in die periode niet ontslaan. Dat verandert na 2 jaar. Dan houdt het ontslagverbod op. Ontslag mag dan onder bepaalde voorwaarden.