Stel uw werknemer heeft griep. Dan hoeft u hem alleen ziek te melden bij de bedrijfsarts of arbodienst. Aan UWV hoeft u geen gegevens door te geven. U hoeft ook geen re-integratieverslag aan te leggen. Natuurlijk houdt u wel contact met uw zieke werknemer. Dan weet u wanneer u weer op hem kunt rekenen.

Let op: heeft uw werknemer recht op een Ziektewet-uitkering? Meld hem dan wel ziek bij UWV.