Is uw werknemer bijna 1 jaar ziek? En is de terugkeer naar werk nog niet (helemaal) gelukt? Bespreek dan met uw werknemer hoe u dit het beste kunt aanpakken. Van dit gesprek maakt u een verslag. U gebruikt hiervoor het formulier ‘(Eerstejaars)evaluatie’.

Wat bespreekt u tijdens de Eerstejaarsevaluatie?

Tijdens de evaluatie bespreekt u met elkaar wat u beiden vindt van de afspraken die tot nu toe zijn gemaakt voor de re-integratie. En of de afspraken in het Plan van aanpak nog voldoen. Hoe lukt terugkeer in de eigen functie? Zijn er andere mogelijkheden in het bedrijf? Of is er misschien passend werk bij een andere organisatie? Ook die mogelijkheden moet u verkennen. U kunt zich daarbij laten helpen door uw arbodienst, een re-integratiebedrijf of door UWV.

Voldoen de afspraken niet meer? Stel het Plan van aanpak dan samen bij en leg dit vast in het formulier ‘(Eerstejaars)evaluatie’. Beschrijf hierin de mening van uw werknemer en uw eigen mening over de nieuwe afspraken. Geef uw werknemer altijd een kopie van het ingevulde formulier. Hij heeft dit nodig als hij een WIA-uitkering aanvraagt.

Invullen (Eerstejaars)evaluatie