(Eerstejaars)evaluatie

Is uw werknemer bijna 1 jaar ziek? En is de terugkeer naar werk nog niet (helemaal) gelukt? Bespreek dan met uw werknemer hoe u dit het best kunt aanpakken. Van dit gesprek maakt u een verslag: de (Eerstejaars)evaluatie.

Wat bespreekt u tijdens de (Eerstejaars)evaluatie?

Tijdens de evaluatie bespreekt u of de afspraken in het Plan van aanpak nog voldoen. Hoe lukt terugkeer in de eigen functie? Zijn er andere mogelijkheden in het bedrijf? Of is er misschien passend werk bij een andere organisatie? Ook die mogelijkheden moet u verkennen. U kunt zich daarbij laten helpen door uw arbodienst, een re-integratiebedrijf of door UWV.

Invullen eerstejaarsevaluatie

Voldoen de afspraken niet meer? Stel het Plan van aanpak dan bij en leg dit vast in de (Eerstejaars)evaluatie.
Geef uw werknemer altijd een kopie van de ingevulde (Eerstejaars)evaluatie. Hij heeft dit nodig als hij een WIA-uitkering aanvraagt.