Stappenplan bij ziekte werknemer

Met het Stappenplan kunt u precies zien welke stappen u neemt als uw werknemer ziek is. Ook staat hierin welke documenten u hierbij nodig heeft. Wilt u het stappenplan printen? Gebruik dan de sneltoets ctrl+p.

Ziek melden

U meldt uw werknemer ziek bij de bedrijfsarts of arbodienst

Melden bij bedrijfsarts of arbodienst

Let op: in sommige situaties is het aanvragen van een Ziektewet-uitkering al mogelijk.

De bedrijfsarts of arbodienst neemt contact op met uw werknemer.

Probleemanalyse

Als uw werknemer bijna 6 weken ziek is, dan heeft hij een gesprek met de bedrijfsarts of arbodienst. Deze arts of arbodienst stelt vast wat uw werknemer met zijn gezondheid nog wel kan en wat niet. Dit heet de Probleemanalyse.

Plan van aanpak

Samen met uw werknemer maakt u uiterlijk in de achtste week dat hij ziek is een Plan van aanpak. Beschrijf hierin wat u beiden vindt van de afspraken voor de re-integratie.

Maken plan van aanpak

42e-weeksmelding

Is uw werknemer ruim driekwart jaar ziek, dan doet u uiterlijk de eerste werkdag na de 42e ziekteweek aangifte van langdurige ziekte: de 42e-weeksmelding.

Doorgeven 42e-weeksmelding

Eerstejaarsevaluatie

Als uw werknemer 1 jaar (52 weken) ziek is, stelt u rond deze datum samen de (Eerstejaars)evaluatie op. Beschrijf hierin wat u beiden vindt van de afspraken die tot nu toe zijn gemaakt voor de re-integratie. En wijzig deze als u dit nodig vindt.

Invullen (Eerstejaars)evaluatie

WIA-aanvraag

Uw werknemer krijgt een brief over het aanvragen van de WIA-uitkering. In deze brief staat ook de uiterlijke datum waarop uw werknemer de uitkering kan aanvragen (93e ziekteweek). U krijgt een kopie van deze brief.

Informatie voor uw werknemer bij 2 jaar ziekte (WIA-uitkering aanvragen)

Eindevaluatie

In week 91 geeft u in de Eindevaluatie aan wat de stand van zaken is van de re-integratie. U vult de Eindevaluatie ook in op het moment dat uw werknemer uit dienst gaat.

Invullen Eindevaluatie

Geef het re-integratieverslag aan uw werknemer

Een van de stukken uit het re-integratieverslag wordt ingevuld door de bedrijfsarts of arbodienst. Dit heet het Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst.

WIA-documenten (re-integratieverslag) aanleveren

Uw werknemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle WIA-documenten. Dit zijn de documenten over de re-integratie en de medische informatie van de bedrijfsarts. Bij elkaar is dit het re-integratieverslag. Op verzoek van uw werknemer kunt u ook zelf documenten online naar ons opsturen via uwv.nl/RIVuploaden. Doe dit uiterlijk 1 dag nadat uw werknemer de WIA-uitkering heeft aangevraagd. Let op: medische documenten mogen wij alleen via de werknemer ontvangen, nooit via u.

Met het re-integratieverslag kijken wij of u voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van uw werknemer.

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten