Re-integreren: taken en plichten

Taken en plichten werknemer

Uw werknemer speelt de belangrijkste rol in de re-integratie. Hij is verplicht om aan zijn re-integratie mee te werken. Bijvoorbeeld door tijdelijk ander werk binnen uw bedrijf te accepteren. Of door een cursus te volgen.

Loopt de re-integratie vast?

Re-integratie is een zaak tussen werknemer en werkgever. UWV heeft hier meestal geen rol in. Loopt de re-integratie vast en kan uw arbodienst of re-integratiebedrijf u niet verder helpen? Dan kunt u UWV vragen om een deskundigenoordeel te geven. Ook uw werknemer kan een deskundigenoordeel aanvragen.

Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever