Als uw werknemer ruim 1,5 jaar ziek is, kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Hiervoor beoordelen we de re-integratie met het re-integratieverslag. Daarmee bekijken we hoe u en uw werknemer aan de re-integratie hebben gewerkt. Het laatste onderdeel van het re-integratieverslag is de Eindevaluatie. U vult dit formulier samen met uw werknemer in.

Wat staat er in de Eindevaluatie?

De Eindevaluatie omschrijft de stand van zaken van de re-integratie op het moment dat de werknemer de uitkering aanvraagt.

Hoe schrijf ik de Eindevaluatie?

U schrijft de Eindevaluatie op basis van de laatste analyse van de arbodienst of bedrijfsarts. Dit heet het Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst.

Wanneer moet ik de Eindevaluatie uiterlijk invullen?

U doet dit uiterlijk 2 weken voordat uw werknemer de aanvraag voor de WIA-uitkering moet opsturen. De werknemer krijgt een kopie van de Eindevaluatie. Deze heeft hij nodig voor de WIA-aanvraag. U vult de Eindevaluatie ook in wanneer uw werknemer uit dienst gaat en 10 weken of langer ziek is.

Invullen Eindevaluatie

Ik heb geen Plan van aanpak gemaakt

Heeft u geen Plan van aanpak gemaakt, omdat uit de Probleemanalyse en het Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst blijkt dat er totaal geen mogelijkheden zijn voor uw werknemer om weer te gaan werken? Dan maakt u ook geen Eindevaluatie.