Verwachten u, uw werknemer en de arbodienst dat uw werknemer weer aan het werk kan? Dan maakt u uiterlijk in de achtste week samen met uw werknemer afspraken om dit zo snel en verantwoord mogelijk te doen. Deze afspraken beschrijft u in een Plan van aanpak. U beschrijft hierin ook wat u beiden vindt van de afspraken. Bij het opstellen van dit plan gebruikt u de Probleemanalyse van de bedrijfsarts of arbodienst als basis. Betrek uw bedrijfsarts of arbodienst bij de verdere re-integratie.

Wijs een casemanager aan

Om ervoor te zorgen dat iedereen de afspraken nakomt, wijzen u en uw werknemer iemand aan die erop let dat afspraken worden nagekomen. Dit is de casemanager. Hij kan een medewerker van de arbodienst zijn, maar ook de direct leidinggevende van uw werknemer of een andere werknemer binnen uw bedrijf. Zowel u als uw werknemer kunnen bij de casemanager terecht als u vindt dat iets niet volgens afspraak verloopt.

Maken plan van aanpak

De situatie van mijn werknemer verandert

Als er veranderingen zijn in de ziekte of de mogelijkheden van uw werknemer, stelt u samen met uw werknemer het Plan van aanpak bij. U legt nieuwe afspraken over bijvoorbeeld de re-integratieactiviteiten vast met het formulier (Eerstejaars)evaluatie. Beschrijf hierin de mening van uw werknemer en uw eigen mening over de nieuwe afspraken.