Rond het einde van het eerste ziektejaar evalueert u met uw werknemer de re-integratie tot dat moment. Dit is de Eerstejaarsevaluatie. Als u tijdens de evaluatie nieuwe afspraken maakt, dan legt u deze vast in het formulier ‘(Eerstejaars)evaluatie’. U beschrijft hierin ook wat u beiden vindt van nieuwe de afspraken. Daarnaast kijkt u vooruit naar het komende jaar. Is na dit eerste jaar nog niet duidelijk hoe en wanneer uw werknemer weer aan het werk kan gaan binnen uw bedrijf? En bent u nog niet begonnen met het zoeken van werk buiten het bedrijf? Dan moet u vanaf dit moment intensief daarnaar gaan zoeken. Ook als er misschien nog mogelijkheden binnen uw bedrijf zijn.

Invullen (Eerstejaars)evaluatie