U maakt afspraken met de andere werkgever over de vergoeding van loonkosten of een eventuele opleiding. Deze afspraken legt u vast in een detacheringovereenkomst. U geeft een kopie van deze overeenkomst aan uw werknemer. Heeft u hulp nodig bij het maken van de afspraken? Dan kunt u advies vragen aan uw arbodienst of aan een brancheorganisatie. Bij detachering blijven alle afspraken die u met uw werknemer heeft gemaakt, bestaan.