De andere werkgever kan twijfelen om een zieke werknemer meteen aan te nemen. Detacheren kan deze twijfel wegnemen, want hij loopt geen financieel risico. Uw werknemer blijft namelijk bij u in dienst. Gaat uw werknemer na afloop van 2 jaar ziekte officieel bij hem in dienst? Dan kan de werknemer na de WIA-beoordeling misschien een no-riskpolis krijgen. UWV betaalt dan bij ziekte van de werknemer de Ziektewet-uitkering. Dit geldt voor de eerste 5 jaar dat de werknemer bij de nieuwe werkgever in dienst is.