Re-integratie bij een andere werkgever

Detacheren als opstap

Voordelen voor een andere werkgever

De andere werkgever kan twijfelen om een zieke werknemer meteen aan te nemen. Detacheren kan deze twijfel wegnemen, want hij loopt geen financieel risico. Uw werknemer blijft namelijk bij u in dienst. Gaat uw werknemer na afloop van 2 jaar ziekte officieel bij hem in dienst? Dan kan de werknemer na de WIA-beoordeling misschien een no-riskpolis krijgen. UWV betaalt dan bij ziekte van de werknemer de Ziektewet-uitkering. Dit geldt voor de eerste 5 jaar dat de werknemer bij de nieuwe werkgever in dienst is.