Voor u heeft detacheren een financieel voordeel. U krijgt een vergoeding van de werkgever waar uw werknemer gaat re-integreren. Met deze vergoeding vermindert u de loonkosten die u maximaal 2 jaar lang doorbetaalt bij ziekte van uw werknemer. De andere werkgever kan bijvoorbeeld ook een opleiding betalen. Dit bespreekt u met de andere werkgever.