Als uw werknemer langer dan 2 jaar ziek is, houdt de verplichte loondoorbetaling op. Ook het ontslagverbod houdt op en u mag uw werknemer ontslaan. Als uw werknemer het eens is met het ontslag, dan hoeft u geen toestemming te vragen aan UWV. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden.

Als de werknemer er niet mee instemt, dan moet u bij UWV of de kantonrechter toestemming vragen om uw werknemer te ontslaan. Hoe u toestemming voor ontslag in gang kunt zetten leest u op Ontslag via UWV.