Beëindigen arbeidsovereenkomst

Heeft u een (langdurig) zieke werknemer? Dan betaalt u in principe de eerste 2 jaar van de ziekte het loon van uw werknemer door. U mag in die periode uw werknemer niet ontslaan. Dat verandert na 2 jaar. Dan houdt het ontslagverbod op. Ontslag mag dan onder bepaalde voorwaarden.