Met deze dienst kunt u beslissingen over beoordeling arbeidsvermogen en Wajong-uitkeringen bekijken. 

Ook kunt u met deze dienst met een burgerservicenummer of een loonheffingennummer een registratie uit het doelgroepregister opvragen.