Welke diensten vind ik op het werkgeversportaal?

Inzien financiële gegevens voor eigenrisicodragers WGA en WW

Met deze dienst kunnen eigenrisicodragers voor de WW en WGA brieven bekijken over de volgende onderwerpen: 

  • recht, hoogte en duur van de uitkering;
  • maandfacturering;
  • de onderbouwing van de declaratie WW per burgerservicenummer.