Met deze dienst kunt u bezwaar maken als u het niet eens bent met een beslissing van UWV. U kunt deze dienst aanvragen bij uw leverancier. Meer informatie over bezwaar maken leest u op Daar ben ik het niet mee eens.