U kunt met uw werknemer afspreken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden. U begint dan geen ontslagprocedure, maar maakt samen afspraken over het ontslag. Deze legt u vast in een beëindigingsovereenkomst; ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd.

De belangrijkste kenmerken van ontslag met wederzijds goedvinden zijn:

  • Het is uw voorstel om het dienstverband te beëindigen. Dit is belangrijk omdat uw werknemer anders misschien geen WW-uitkering kan krijgen.
  • Uw werknemer gaat akkoord met het ontslag.
  • U bent het samen eens over de financiële afhandeling van het ontslag. Bijvoorbeeld over de uitbetaling van vakantiedagen.

In de beëindigingsovereenkomst moet staan dat uw werknemer 2 weken bedenktijd heeft. Zet u dit niet in de beëindigingsovereenkomst, dan is de bedenktermijn 3 weken.