Bij opzegging met instemming zegt u de arbeidsovereenkomst op en gaat uw werknemer hiermee schriftelijk akkoord. Uw werknemer mag binnen 2 weken schriftelijk op zijn akkoord terugkomen. Als u hem niet binnen 2 dagen na instemming schriftelijk over de bedenktermijn informeert, is deze termijn 3 weken.

Transitievergoeding

Neemt u het initiatief om het dienstverband te beƫindigen? Dan kan uw werknemer vanaf de eerste werkdag na het ontslag een transitievergoeding krijgen. Dit geldt ook voor ambtenaren die een arbeidsovereenkomst hebben in plaats van een aanstelling.